Smedbrua, Johan Tillers vei

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
Bidrag fra Miljøpakken 4 millioner
Ferdigstilling:
2011

Prosjektet er i utgangspunktet ferdig, men for å bedre sikkerheten i området blir brua envegsregulert. I tillegg blir andre sikkerhetstiltak vurdert.

Klikk på bildet for større versjon.

Ny gang- og sykkelforbindelse over jernbanen knytter boligområdene på begge sider av jernbanen sammen. Prosjektet gir først og fremst bedre trafikksikkerhet. Ny bru skiller de myke trafikantene fra biltrafikken. Den nye brua måler 27,5 meter. Fortauet langs Johan Tillers vei er forlenget fram til Heimdalsvegen. Totalt vil anlegget være på  ca. 150 meter.

Brua vil senere bli gjort om til ren gang- og sykkelbru. Det skjer når det blir bygd ny tverrforbindelse fra Heimdal til E6. Prosjektet er et spleiselag mellom blant andre Jernbaneverket og Miljøpakken.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen