Signalregulering Søbstadvegen/Bjørndalsvegen

Krysset er regulert med trafikklys. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen og øke trafikksikkerheten for den trafikken som svinger mot venstre inn […]

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Trafikksikkerhet
 • Dato for ferdigstilling:
  2013
 • Status:
  Ferdig
 • Finansiering:
  2,8 millioner
 • Byggestart:
  2012
 • Byggherre:
  Statens vegvesen

Krysset er regulert med trafikklys. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen og øke trafikksikkerheten for den trafikken som svinger mot venstre inn mot Søbstadvegen.

Dette prosjektet ble gjennomført samtidig som første del av sykkelveg med fortau i Heimdal sentrum.

Relaterte prosjekter

Se alle treff