Signalregulering Søbstadvegen/Bjørndalsvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
2,8 millioner
Ferdigstilling:
2013

Krysset er regulert med trafikklys. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen og øke trafikksikkerheten for den trafikken som svinger mot venstre inn mot Søbstadvegen.

Dette prosjektet ble gjennomført samtidig som første del av sykkelveg med fortau i Heimdal sentrum.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen