Signalregulering Søbstadvegen/Bjørndalsvegen

Krysset er regulert med trafikklys. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen og øke trafikksikkerheten for den trafikken som svinger mot venstre inn mot Søbstadvegen.

Dette prosjektet ble gjennomført samtidig som første del av sykkelveg med fortau i Heimdal sentrum.

Relaterte prosjekter

Se alle treff