Prøveprosjekt: Smarte gangfelt

Miljøpakken prøver ut ny teknologi ved en rekke farlige gangfelt i Trondheim.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,7 mill. kroner over fem år
Ferdigstilling:
2012/2013

Sensorer fanger opp varme og bevegelse fra fotgjengere som skal krysse gata. Det fører til at kjørende får varsellys i tillegg til at overgangen blir opplyst.

Ordfører Rita Ottervik åpnet det første gangfeltet i september 2010 (bildet). Dette gangfeltet i Eidsvolls gate har ikke varsling lenger. Siden er lignende varsling bestemt innført ytterligere 12 steder i byen. Disse er montert:

Johan Tillers vei/Industriveien.
Otto Nilsens veg/Lillebergveien.
Høgreina.
Øvre Sjetnehaugen.
Lykkmarka (ved skolen).
Bromstadvegen/Brøsetvegen.
Sigurd Jorsalfars veg (ved skolen).

To punkter i Gamle Oslovei (ved Prix og Bunnpris) og  Olav Engelbrektssons allé/Sjømannsveien på Lade kommer senere.

Det er lagt spesiell vekt på å sikre veger med skolebarn. Dette er et prøveprosjekt for å finne effekten av tiltaket.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen