Saupstadbrua: Gang- og sykkelbru

Miljøpakken bygger ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Den vil knytte sammen Saupstad og Tiller.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2021
Status:
Pågår
Finansiering:
142 mill. kr.
Ferdigstilling:
2022/23


Det blir lettvint å bevege seg mellom disse folkerike områdene uten bil og buss når brua står ferdig i årsskiftet 2022/23.

Brua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Den nederste illustrasjonen viser Saupstad til  venstre.

Grunnforholdene i området er krevende. Reguleringsarbeid og grunnundersøkelser har tatt lengre tid enn først antatt. Konklusjonen er at det er teknisk mulig å bygge brua trass i vanskelige grunnforhold.

Før planlagt byggestart vinteren 2021 ble det klart at det må bygges ei permanent motfylling nede i Bjørndalen, ikke en midlertidig fylling som forutsatt tidligere. Det betyr at fylkesvegen må legges om over en strekning på 300 meter. Byggestart ble dermed utsatt til sommeren 2021, og kostnadene øker en del. Brua står trolig ferdig ved årsskiftet 2022/23.

Relaterte artikler

Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Sykkelvei Byåsveien nedre

600 sykkelstativ på utfartssteder