Sluppen-Stavne, første byggetrinn

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
210 mill kr
Ferdigstilling:
2012/2013

Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken, og er en viktig brikke i transportnettet i Trondheim. Den nye Stavnetunnelen gjør at all tungtrafikk kan velge å kjøre Nordre avlastingsveg/Oslovegen, og dermed unngå Midtbyen og Elgeseter gate. Prosjektet har også bygget nye anlegg for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Derfor står det markert som både vegprosjekt, sykkelprosjekt og kollektivprosjekt i prosjektkartet.

 Les mer om prosjektet på nettsiden til Statens vegvesen

Se video av det nye Stavne-området

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan