Skovgård, ved bensinstasjonen

Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og fortauet. Prosjektet har utbedret og tydeliggjort skillet mellom fortau og bensinstasjon langs fv 950, for å trygge forholdet for fotgjengere, særlig barn på Charlottenlund skole. Området langs Jakobslivegen viste seg å være mer komplisert enn antatt. Vi fant ingen enkle tiltak som kunne løse utfordringene innenfor rammen av prosjektet, så tiltakene er utført langs Fv 950.

Relaterte prosjekter

Se alle treff