Skovgård

Tydeligere skille mellom fortau og bensinstasjon ga bedre sikkerhet for myke trafikanter.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
700 000
Ferdigstilling:
2012

Det har vært dårlig skille mellom området som hører til bensinstasjonen og fortauet. Prosjektet har utbedret og tydeliggjort skillet mellom fortau og bensinstasjon langs fv 950, for å trygge forholdet for fotgjengere, særlig barn på Charlottenlund skole. Området langs Jakobslivegen viste seg å være mer komplisert enn antatt. Vi fant ingen enkle tiltak som kunne løse utfordringene innenfor rammen av prosjektet, så tiltakene er utført langs Fv 950.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion