Sykkelanlegg Strindvegen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
8 millioner
Ferdigstilling:
2011

 

Anlegget består av om lag 200 meter sykkelveg med fortau langs Strindvegen, inkludert en bru på 15 meter. Det starter ved rundkjøringen i krysset Strindvegen/Dybdalsveg/Torbjørn Bratts veg og avsluttes ved Lerkendal gård.

Tidligere var sikten dårlig for syklister fra ulike kanter som krysset hverandre ved Sintef. Dette førte til kollisjoner og ulykker. Den nye gang- og sykkelbrua gir nå syklende langs Tyholtruta en direktetrasé utenom dette krysset. Prosjektet har også gjort det gamle krysningspunktet mer oversiktlig ved å fjerne vegetasjon.

I tillegg har det installert belysning under den nye gang- og sykkelbrua. Dette gjør det triveligere for gående og syklende å ferdes under den.

Prosjektet har også hevet gangfeltet ved rundkjøringen i krysset Strindvegen/Dybdalsveg/Torbjørn Bratts veg for at bilene skal senke farten til fordel for gående og syklende. Gangfeltet vil bli universelt utformet.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)