Skilting og fysiske tiltak Sørbruvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2011

Oppryddingstiltak og veistegning fra J. O. Stavs veg til Ringvålvegen for å sikre tryggere skolevei til Stabbursmoen skole.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen