Skilting og fysiske tiltak Sørbruvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2011

Oppryddingstiltak og veistegning fra J. O. Stavs veg til Ringvålvegen for å sikre tryggere skolevei til Stabbursmoen skole.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal