Sykkelfelt Brattørbrua

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
2,4 mill. kr.
Ferdigstilling:
2012

Brattørbrua skal oppgraderes, og i den forbindelse skal forholdene for syklister bli bedre. Kjøremønsteret over brua er endret, og sykkelløsningen henger sammen med sykkelfelt i nordre del av Kjøpmannsgata, fra Bakke Bru og nordover.

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen