Signalregulering Roald Amundsens vei/Møllebakken

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
600 000 kroner
Ferdigstilling:
2011

Trafikklys er satt opp for å regulere krysset Roald Amunsens vei/Møllebakken/Fagerliveien. Målet er å øke sikkerheten til fotgjengere i krysset.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen