Sikrere kryss Fossestuvegen/Okstadvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Status:
Ferdig
Finansiering:
164 000 kroner
Ferdigstilling:
2010

Prosjektet har sørget for belysning i krysset, og fartsdempere og redusert fartsgrense langs Fossestuvegen har gjort forholdene tryggere for fotgjengere i kryssområdet.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal