Passeringslomme i Kongsvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca 475 000 kroner
Ferdigstilling:
2012

Passeringslommen ligger ved innkjøringen til p-anlegget på Granåsen, og gir sikrere trafikkavvikling når det er stor trafikk til og fra Granåsen skianlegg. Den stod ferdig høsten 2011 og  ble justert i 2012.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen