Sigurd Jorsalfars veg ved Eberg skole

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
350 000 kroner
Ferdigstilling:
2012

For å gjøre skoleveien for elever ved Eberg skole tryggere, er krysset til Pottemakervegen stengt og forholdene for myke trafikanter blitt utbedret.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen