Sigurd Jorsalfars veg ved Eberg skole

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
350 000 kroner
Ferdigstilling:
2012

For å gjøre skoleveien for elever ved Eberg skole tryggere, er krysset til Pottemakervegen stengt og forholdene for myke trafikanter blitt utbedret.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen