Fortau Lillebergvegen, Sigurd Jorsalfars veg–Jonsvannsveien

450 meter fortau

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
6 mill
Ferdigstilling:
2013

I Lillebergvegen mellom Sigurd Jorsalfars veg og Jonsvannveien bygger Miljøpakken 450 meter fortau. Prosjektet er ett av flere som skal gi elevene ved Blussuvoll og Berg skoler tryggere skolevei. Det har derfor fått tilskudd fra Aksjon skoleveg. Prosjektet koordineres med Vann og Avløp, Trondheim Bydrift. Arbeidet startet høsten 2012, og prosjektet ble fullført høsten 2013.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen