Sigurd Jorsalfars veg

Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau langs deler av Sigurd Jorsalfars veg.

Mellom Kong Øysteins veg og Brøsetvegen skal Miljøpakken bygge ca 600 m med sykkelveg med fortau. Strekningen er skoleveg for elever til Eberg skole og Blussuvoll ungdomsskole, og hovedadkomst til idrettsanleggene på Eberg. Strekningen og er en del av Brøsetruta.

Trolig byggestart i 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff