Sigurd Jorsalfars veg – sykkelveg med fortau

Miljøpakken skal bygge sykkelveg med fortau langs deler av Sigurd Jorsalfars veg.

Mellom Kong Øysteins veg og Brøsetvegen skal Miljøpakken bygge ca 600 meter sykkelveg med fortau. Strekningen er skoleveg for elever til Eberg skole og Blussuvoll ungdomsskole, og hovedadkomst til idrettsanleggene på Eberg. Dette er en del av Brøsetruta for sykling.

Grunnerverv pågår, trolig byggestart i 2020.

Relaterte prosjekter

Se alle treff