Signalregulert gangfelt Innherredsvegen ved Saxenborg Allé

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
1 mill
Ferdigstilling:
2013

Det er registrert en del ulykker i overgangsfeltet, samtidig som det har vært vanskelig å krysse Innherredsvegen for fotgjengere. Det er satt opp trafikklys i gangfeltet. 

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen