Signalregulering Leirbruvegen-Byåsveien

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
2 mill
Ferdigstilling:
2013

Dette er et uoversiktlig kryss, og det har til tider vært vanskelig å komme seg inn på Byåsveien for biler fra Leirbruvegen. For å sikre trafikksikkerhet og framkommelighet er det satt opp trafikklys i krysset.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen