Signalregulering Byåsveien/Johan Falkbergets vei

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2010

Krysset har fått trafikklys, og er blitt tryggere for myke trafikanter som krysser vegen. I tillegg er bussholdeplassene ved krysset utbedret.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Fortau Bratsbergvegen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal