Signalregulering Østre Rosten ved Rostengrenda

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,8 mill
Ferdigstilling:
2009

Det ble satt opp trafikklys i krysset, og prosjektet bygde svingefelt mot venstre langs Østre Rosten. Målene med prosjektet var bedre trafikkavvikling og sikrere kryss for fotgjengere. Prosjektet er delfinanisert av Miljøpakken med ca. 1,8 millioner kroner.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen