Nedre Forsøkslia

Miljøpakken har utbedret strekningen Gammel-Lina – Forsøkslia.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
11,4 mill
Ferdigstilling:
2014

Området er en kvikkeleiresone, og en viktig del av arbeidet har vært å stabilisere grunnforholdene. Noe asfalt- og kantsteinsarbeid ble gjort våren 2014.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan