Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen

Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda har blitt tryggere.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2016
Status:
Ferdig
Finansiering:
8 millioner

Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda har de siste årene hatt en kraftig trafikkvekst, på grunn av økt aktivitet i tilknytning til Granåsenområdet. Det er ikke gjennomført tiltak i krysset tidligere, selv om det er flere som ferdes her.

Siden 2000 er det registrert seks ulykker med lettere personskade i krysset, og i tillegg er det mye kø i området i rushtrafikken. Det gjelder først og fremst trafikk ut fra Smistadgrenda, men også for venstresvingende fra Kongsvegen. Det er store trafikkmengder på Kongsvegen, og fartsnivået er antatt å være høyt.

For å redusere faren for nye ulykker, har krysset høsten 2016 fått trafikklys, med kanalisering og venstresvingefelt fra Kongsvegen. Miljøpakken har også satt opp trafikklys for gangfeltene over Kongsvegen og Smistadgrenda.

Ferdig 2017.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen