Kollektivfelt Høgskoleringen

Miljøpakken bygger kollektivfelt og sykkelveg med fortau i Høgskoleringen.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
Juli 2017
Status:
Ferdig
Finansiering:
100 mill. kr.
Ferdigstilling:
Desember 2018

Det er bygd kollektivfelt og sykkelveg med fortau på Gløshaugen.

Kollektivfelt: 400 meter på vei fra byen i Richard Birkelands veg, under den såkalte Perleporten og ned Strindvegen nesten til rundkjøringa inn mot Dybdahls veg.

Sykkelveg med fortau: 900 meter fra Christian Frederiks gate over Gløshaugen og fram til Jernbanebrua i Strindvegen. Anlegget erstatter dagens sykkelfelt i kjørebanen.

Her er det også etablert en stor stasjon for Metrobuss der holdeplassen Gløshaugen Sør lå før. Plattformene på hver side av vegen har en lengde på 40 meter. Det blir varme i bakken. Holdeplassene Gløshaugen Nord og Prestegårdsjordet legges ned.

Tiltaket var nødvendig for å få bussen fortere fram på rute 5, som fra august 2019 ble Metrobussrute 3. Strekningen som får kollektivfelt har vært en flaskehals i ettermiddagsrushet.

Bygging startet i mai 2017 og anlegget ble åpnet i desember 2018.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)