Kollektivfelt Høgskoleringen

Miljøpakken bygger kollektivfelt og sykkelveg med fortau i Høgskoleringen.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Kollektiv
 • Dato for ferdigstilling:
  Desember 2018
 • Status:
  Pågående
 • Finansiering:
  100 mill. kr.
 • Byggestart:
  Juli 2017

Det blir bygd kollektivfelt og sykkelveg med fortau på Gløshaugen.

Kollektivfelt: 400 meter på vei fra byen i Richard Birkelands veg, under den såkalte Perleporten og ned Strindvegen nesten til rundkjøringa inn mot Dybdahls veg.

Sykkelveg med fortau: 900 meter fra Christian Frederiks gate over Gløshaugen og fram til Jernbanebrua i Strindvegen. Anlegget erstatter dagens sykkelfelt i kjørebanen.

Her kommer også en stor stasjon for superbuss der holdeplassen Gløshaugen Sør ligger i dag. Plattformene på hver side av vegen får en lengde på 40 meter. Det blir varme i bakken. Holdeplassene Gløshaugen Nord og Prestegårdsjordet legges ned.

Tiltaket er nødvendig for å få bussen fortere fram på rute 5, som fra august 2019 blir Superbussrute 3. Strekningen som får kollektivfelt er en flaskehals i ettermiddagsrushet.

Bygging startet i mai 2017. Prosjektet krever omlegging av trafikken. Utbygginga må også tilpasses forskning ved nærliggende laboratorier, siden enkelte forsøk ikke tåler rystelser i bakken.

Det er satt av 80 mill.kr. til utbygging i perioden 2017-2019. Strekningen blir trasé for Metrobusslinje 3, som i stor grad samsvarer med dagens rute 5. Det nye kollektivtilbudet starter 3. august 2019.

I tillegg er det satt av 20 mill. kr. til sykkeltiltak på samme strekning – totalt 100 mill. kr.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Superbuss

02.03.16

Superbuss er under planlegging i Trondheim.

Se alle treff