Ringvålvegen – fortau/gang- og sykkelveg Leinvollen mm

Miljøpakken skal bygge fortau og gang- og sykkelvei langs Ringvålvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Pågår
Finansiering:
28 mill
Ferdigstilling:
Juni 2024

Prosjektet omfatter i første omgang nytt fortau fra Leinvollen til østre avkjørsel til Nytrøringen, og videre gang- og sykkelveg på en kort strekning frem til eksisterende skogsvei til Hestsjøen. Til sammen er det snakk om ca. 500 meter fortau, gang- og sykkelvei og ny vei.

En 14 meter høy fjellknaus (bildet over)  måtte skytes vekk vinteren 2023 for å rette ut traseen og få plass til fortau. Ringvålvegen var stengt for all ferdsel ved Nytrøringen fra mandag 13. februar til søndag 2. april pga sprengingsarbeidet. Midlertidige løsninger fungerte fint. Bygging av selve fortauet starter i august. En stor del av prosjektet omfatter arbeid med vann- og avløpsledninger under bakken.

Miljøpakken bygger i første omgang ca 600 meter gang- og sykkelveg fra Leinbakkan og østover samt noe fortau i en skarp sving. På ett punkt er vegen så smal at to busser ikke kan møtes. Denne delen av prosjektet skal stå ferdig sommeren 2024.

Reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2013. Prosjektet ble forsinket på grunn av vansker med grunnerverv. I tillegg til finansiering fra Miljøpakken har prosjektet fått planleggingsmidler fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen