Ringvålvegen – gang- og sykkelvei

Miljøpakken skal bygge fortau og gang- og sykkelvei langs Ringvålvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Pågår
Finansiering:
28 mill
Ferdigstilling:
2024

Dette omfatter nytt fortau fra avkjørsel til Skogly skistadion/barnehage frem til eksisterende fortau ved Skarsleite, samt fortau fra Leinvollen til østre avkjørsel til Nytrøringen. Videre vil det bygges gang- og sykkelvei på en kort strekning for å få et sammenhengende tilbud med eksisterende skogsvei til Hestsjøen. Til sammen er det snakk om ca. 600 meter fortau og gang- og sykkelvei.

NB! Ringvålvegen er stengt for all ferdsel ved Nytrøringen fra mandag 13. februar til søndag 2. april pga sprengingsarbeid. En 14 meter høy fjellknaus må skytes vekk. Midlertidige løsninger:
Buss
Informasjon fra AtB. Rutene 78, 215 og 217 får provisoriske traseer.
Bil
Anbefalt omkjøring via Klett. Det er også mulig å kjøre Leinbakkan-Skjefstadbakkan, men her er det bratt. Miljøpakken har bestilt ekstra strøing på kort varsel.
Sykkel og gange
Miljøpakken har bygd  150 meter provisorisk gang- og sykkelveg for å få til alternativ rute via lokalveger i området – se bildet under. Oransje er eksisterende veg, oransje/rosa er den ekstra lenka som gir sammenheng. Her er det ikke åpent for bil.

Miljøpakken bygger i første omgang ca 600 meter gang- og sykkelveg fra Leinbakkan og østover samt noe fortau i en skarp sving. På ett punkt er vegen så smal at to busser ikke kan møtes. Denne delen av prosjektet skal stå ferdig sommeren 2024.

Reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2013. Prosjektet er forsinket på grunn av vansker med grunnerverv. I tillegg til finansiering fra Miljøpakken har prosjektet fått planleggingsmidler fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion