Endring av Munkegata

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
8,6 mill. kr.
Ferdigstilling:
2014

Bussene er forsvunnet fra Munkegata på strekningen Dronningens gate – Torvet, og denne delen er nå rustet opp. Antall kjørefelt er redusert fra 4 til 2 og rester etter bussdriften er fjernet. De ledige arealene er opparbeidet med 24 sykkelparkeringsplasser med tak, taxiholdeplasser, parkering for elbil, handicap og mc. Her finner du nå også byens første offentlige sykkelpumpe.

Noe arbeid på fortau gjenstår.

 

 

Relaterte artikler

Brøsetvegen – sykkelveg med fortau

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen