Gang- og sykkelundergang ved Lademoen stasjon

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Miljøpakken har bidratt med 1,1 millioner
Ferdigstilling:
2011

Miljøpakken har vært med på å sluttfinansiere gang- og sykkelundergangen ved Lademoen jernbanestasjon som åpnet i november 2011. Undergangen kobler sammen sykkelruta langs Nordre avlastningsveg med sykkelruta ”Innherredsruta”.  Undergangen har vært bygget i forbindelse med et E6-prosjekt som ikke er en del av Miljøpakken.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)