Kystadlia

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca. 25 millioner
Ferdigstilling:
2012

Miljøpakken har bygd ny veg, sykkelveg og fortau fra Kystadlia til Byåsvegen. Dette er byens kanskje mest etterlengtede snarveg for bilister. En «missing link» i vegsystemet på Byåsen er kommet på plass.

Den nye forbindelsen er ca. 550 meter lang. Den gir anslagsvis 1500-2000 beboere i området Hallset-Rydningen  inntil tre kilometer kortere reiselengde hver veg. Trafikken ved Hallset og Selsbakk skoler blir redusert. Elever får tryggere skoleveg.

I prosjektet inngår også bygging av fortau langs Kystadlia fra Lillerydningen til Kystadbrinken.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan