Tempevegen 2. trinn Valøyslyngen-Valøyvegen

Miljøpakken bygget 200 meter sykkelveg med fortau.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
7 mill
Ferdigstilling:
2015

Strekningen mellom Valøyslyngen og Valøyvegen er en del av Heimdalsruta S5, som er en av de mest trafikkerte sykkelrutene i Trondheim. Reguleringsplanen ble vedtatt våren 2013. Arbeidet var ferdig sommeren 2015.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)