Kollektivrampe og rundkjøring Nedre Flatåsveg/Kolstadvegen

Prosjekttype:
Kollektiv
Status:
Ferdig
Finansiering:
17,95

Rampe fra Fylkesveg 812 til krysset Nedre Flatåsveg/Kolstadvegen gir raskere og enklere vei  for bussen, særlig rute 6 og rute 4. Kryssutbedring og nytt signalanlegg gir bedre trafikksikkerhet. Forberedende arbeider ble gjort i 2012, mens hovedarbeidene ble utført i 2013. Rampa ble tatt i bruk i januar 2014. Noe restarbeid gjenstår og vil bli utført i løpet av året.

 
 
 
 
 
 
 

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)