Kryssutbedring Utleirvegen, kryss med Blaklivegen og Venusvegen

Uoversiktlig kryss som skal gjøres tryggere for fotgjengere.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,8 millioner
Ferdigstilling:
2015

Ved å etablere 40-sone, stramme inn kryssene og etablere opphøyd gangfelt, blir det bedre sikkerhet for gående, de som kjører bil blir mer oppmerksom hvor fotgjengere vil krysse vegen. Skilting og oppmerking er ferdig, asfaltering og belysning gjøres våren 2015.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion