Fotgjengerovergang Stubbanvegen/Venusvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
7526
Ferdigstilling:
2012

Det er satt opp blinkende lys som skal gjøre det tryggere for myke trafikanter å komme seg over krysset. Krysset ligger like ved Utleira skole, og brukes av mange barn på vei til og fra skolen.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen