Fotgjengerovergang Stubbanvegen/Venusvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
7526
Ferdigstilling:
2012

Det er satt opp blinkende lys som skal gjøre det tryggere for myke trafikanter å komme seg over krysset. Krysset ligger like ved Utleira skole, og brukes av mange barn på vei til og fra skolen.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen