Kong Øysteins veg – støyskjerm og fortau

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
August 2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
15 mill. kr.
Ferdigstilling:
April 2022


Miljøpakken har bygd støyskjerm og fortau på en 250 meter lang strekning langs Kong Øysteins veg – mellom rundkjøringa ved Plantasjen og Bromstadbuen. Bildet er fra pågående arbeid oktober 2021, bildet under fra ferdig anlegg våren 2022. Støyskjerm og fortau ligger på østsida av vegen. Fortauet er 2,7 meter bredt med et grøntområde på 1,3 meter til lagring av snø. Byggestart var august 2021, og det meste sto ferdig høsten 2021. Noe av støyskjermene samt en del asfalt- og grøntarbeid måtte vente til 2022.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm