Gang- og sykkelveg i Saupstadringen

Miljøpakken har bygd ny gang- og sykkelveg over en strekning på 150 meter i Saupstadringen – mellom Kolstadtunet og metrobusstasjonen Casper Lundes veg.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
September 2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
7,5 mill kr
Ferdigstilling:
Desember 2022

Prosjektet inkluderer to mindre snarvegforbindelser. Bare denne strekningen gjensto før Saupstad fikk et sammenhengende tilbud for gående og syklende langs Saupstadringen. Øvrige mangler er sikret utbygd som rekkefølgekrav til ny Huseby barne- og ungdomsskole. Tidligere måtte fotgjengerne krysse Saupstadringen to ganger eller gå i vegbanen. Anlegget er gjennomført tilnærmet utslippsfritt.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)