Oppgradering av holdeplasser Fv950 Kockhaugveien

Oppgradering av bussholdeplasser langs Kockhaugveien frem til kommunegrensen mot Malvik kommune.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
5,7 millioner kroner
Ferdigstilling:
2021

Holdeplassene er oppgradert til universell utforming. Noen busslommer er utvidet, andre erstattet med kantstopp.

Gjelder bussholdeplassene Askeladdveien fra Trondheim sentrum, Ranheim fabrikker fra sentrum og Vikelvveien mot sentrum. For Askeladdveien mot sentrum er det etablert sykkelparkering og lys.

Holdeplass Askeladdveien i retning Malvik. Oppgradert til universell utforming og omgjort fra busslomme til kantstopp. Ny løsning har økt komfort og sikkerhet for passasjerene og myke trafikanter for øvrig.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)