Isdamvegen

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når det nye Hårstadkrysset på E6 står ferdig. Krysset må ivareta myke trafikanter. Forprosjekter skal være ferdig våren 2017.

Relaterte prosjekter

Se alle treff