Isdamvegen

Bedre forhold for syklister og gående.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Miljøpakken har bygd rundkjøring mellom Isdamvegen og Østre Rosten. Krysset ivaretar myke trafikanter med en kulvert under bilvegen.

Relaterte artikler

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem-Tulluan

Johan Tillers veg del 2