Isdamvegen

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når […]

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når det nye Hårstadkrysset på E6 står ferdig. Krysset må ivareta myke trafikanter. Forprosjekter skal være ferdig våren 2017.

Relaterte prosjekter

Johan Tillers vei
Miljøpakken bygger ny veg på Heimdal.
E6 Trondheim – Melhus
E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts…
Sykkelanlegg Bakklandet sør
Miljøpakken jobber med ny sykkelløsning over Bakklandet.
Se alle treff