Isdamvegen

Bedre forhold for syklister og gående.

Miljøpakken skal bygge rundkjøring mellom Isdamvegen og Østre Rosten. Krysset skal ivareta myke trafikanter med en kulvert under bilvegen. Bygges i 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff