Isdamvegen

Bedre forhold for syklister og gående.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Miljøpakken har bygd rundkjøring mellom Isdamvegen og Østre Rosten. Krysset ivaretar myke trafikanter med en kulvert under bilvegen.

Rundkjøring

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan