Isdamvegen

Miljøpakken skal bygge rundkjøring mellom Isdamvegen og Østre Rosten. Krysset skal ivareta myke trafikanter med en kulvert under bilvegen. Bygges i 2018, og skal stå ferdig samtidig med det nye Hårstadkrysset på E6.

Relaterte prosjekter

Se alle treff