Fortau ved Ranheim stadion

Miljøpakken skal bygge fortau ved idrettsanlegget på Ranheim.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
4 mill. kr.
Ferdigstilling:
2023


Formålet er å lage en trygg trase for myke trafikanter mellom stadion og stasjon for Metrobuss. Lengden er ca 100 meter. Det må bygges en forstøtningsmur mot fotballbanen.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen