Fortau ved Ranheim stadion

Miljøpakken skal bygge fortau ved idrettsanlegget på Ranheim.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
4 mill. kr.
Ferdigstilling:
2023


Formålet er å lage en trygg trase for myke trafikanter mellom stadion og stasjon for Metrobuss. Lengden er ca 100 meter. Det må bygges en forstøtningsmur mot fotballbanen.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau langs Saksvikkorsen