Gang- og sykkelvei Vikhammeråsen

Miljøpakken har oppgradert en sti til gang- og sykkelvei med belysning.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

Den 300 meter lange traseen er i direkte tilknytning til Vikhammeråsen Grendaskole og barnehage. Oppgraderingen sikrer trygg ferdsel for myke trafikanter, og gjør at flere kan reise miljøvennlig ved å gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter på en enkel, sikker og effektiv måte.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen