Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal

Miljøpakken skal bygge 600 meter gang- og sykkelveg langs Fv 6802 i Stjørdal.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
11 mill. kr.
Ferdigstilling:
2023

Strekningen går fra Sutterø-krysset til Molovika. Den fører til et populært friluftsområde, og vil bidra til et mer helhetlig gang- og sykkelvegnett. Trafikksikkerheten blir bedre for myke trafikanter.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion