Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal

Miljøpakken bygger 600 meter gang- og sykkelveg langs Fv 6802 i Stjørdal.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Pågår
Finansiering:
11 mill. kr.
Ferdigstilling:
2023

Strekningen går fra Sutterø-krysset til Molovika. Den fører til et populært friluftsområde, og vil bidra til et mer helhetlig gang- og sykkelvegnett. Trafikksikkerheten blir bedre for myke trafikanter. Bildet over er tatt i august 2023 mens anleggsarbeidet pågår. Mesteparten av jobben blir gjort høsten 2023, men noe avsluttende arbeid kommer til å måtte vente til våren 2024. Du ser Stjørdal sentrum i bakgrunnen.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen