Gang- og sykkelveg Heggstadmoen-Heimdalsvegen

Miljøpakken har bygd gang- og sykkelveg i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og Heggstadmoen.

Prosjekttype:
Sykkel
Tiltakshaver:
Byggeleder Knut Inge Edvardsen, tlf. 947 89 393
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2016

Vegen går fra Heggstadmoen i øst til fv. 900 Heimdalsvegen i vest og danner en ny forbindelse for gående og syklende mellom Klett/Leinstrand og Heggstadmoen/Sandmoen/Klæbu. Vegen er asfaltert og med belysning.

Prosjektet var en del av E6-utbygginga, og inngikk i kontrakten om bygging av ny jernbanebru over E6.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)