Innfartsparkering på Ler

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
6,8 mill
Ferdigstilling:
2020

Med bidrag fra Miljøpakken er innfartsparkeringa ved jernbanestasjonen på Ler kraftig utvidet og standarden hevet. 20 nye parkeringsplasser for bil øker det totale antallet til 70. Det er også etablert 24 plasser for sykkelparkering. Pendlere med tog og buss har fått et bedre tilbud. 4000 pendler fra Melhus til Trondheim hver dag.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)