Innfartsparkering Ler, Melhus


Med bidrag fra Miljøpakken er innfartsparkeringa ved jernbanestasjonen på Ler kraftig utvidet og standarden hevet. 20 nye parkeringsplasser for bil øker det totale antallet til 70. Det er også etablert 24 plasser for sykkelparkering. Pendlere med tog og buss har fått et bedre tilbud. 4000 pendler fra Melhus til Trondheim hver dag.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kolstadvegen – kollektivfelt

Pågående (2021)

Miljøpakken bygger kollektivfelt langs Kolstadvegen mellom holdeplassene Bjørndalsbrua og Bjørndalstoppen på nordsiden av vegen. Strekningen er 450 meter lang. Bussen […]

Se alle treff