Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 21 september 2021

Lesetid: 4 min

Melhus fikk ny gang- og sykkelbru

Her klipper ordfører Jorid Jagtøyen snora, og dermed har Melhus fått ny gang- og sykkelbru over E6.

Åpninga fant sted på formiddagen tirsdag 21. september. Brua snor seg elegant over biltrafikken. Den er det første store byggeprosjektet i regi av Miljøpakken utenfor Trondheim.

Øst finner vest i Melhus
– Melhus kommune ble med i Miljøpakken i 2019, og vi begynner å se effekten. Denne brua skal bidra til å knytte sammen øst og vest i Melhus sentrum. Jeg håper mange kommer til å bruke den, sa ordføreren.

På østsida ligger en sentrumskjerne i rask vekst med forretninger, arbeidsplasser, skysstasjon og boligblokker. På vestsida av Gaula finner du blant annet grunnskoler og videregående skole med tilsammen 1650 elever, og flere idrettshaller. Også her er det store boligområder.

Den langsiktige planen er ei enda større gang- og sykkelbru bru videre over Gaula, rett inn mot skoleområdene, og deretter gang- og sykkelveg i retning Brekkåsen.

TAKK FOR AT DU GÅR: Hyggelig hilsen til de som bruker den nye brua. Foreløpig er den mest egnet for turgåere og folk i boligfeltet Lenamælen ut mot elva. De første passerte rett etter åpninga. Bru videre over til vestsida av Gaula vil gi en effektiv forbindelse for alle som sykler og går i Melhus sentrum.

Billigere buss og tog
– Ved å bli med i Miljøpakken får vi muligheten til å bygge gode tiltak for mer gåing, sykling og kollektivbruk. Vi har allerede utvidet undergangen for myke trafikanter under jernbanen i sentrum og bygd innfartsparkering på Ler. Nå får hele kommunen bytakst på bussen og det blir billigere å ta toget. Mye mer skal komme de neste årene, sa ordfører Jorid Jagtøyen.

Miljøpakken har satt av en pott på ca 280 mill kr til rene investeringer fram til 2030 i hver av de nye kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. Melhus har gått raskt ut av startblokka med tre prosjekter. Fortsatt er ca 230 mill kr igjen til mulige tiltak som for eksempel bru over elva, gang- og sykkelveg mot Brekkåsen og parkering for biler og sykler under skysstasjonen.

Brua over E6 er 75 meter lang og koster 30 mill. kr. Bru videre over Gaula blir et betydelig større prosjekt.

Mange tusen pendlere
Miljøpakken er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og fire kommuner. Melhus, Malvik og Stjørdal ble med i tillegg til Trondheim da partene utvidet Byvekstavtalen i 2019. Staten går inn med milliardbeløp mot at partene setter inn tiltak som hindrer at personbiltrafikken vokser fordi om det blir stadig flere innbyggere i det såkalte byvekstområdet. Dette kalles nullvekstmålet.

Melhus er en naturlig del av byvekstområdet: Ca 4000 pendler fra Melhus til Trondheim på jobb hver dag, mens ca 1200 pendler motsatt vei. Tiltakene som kommer i Miljøpakken de neste årene skal gjøre det lettvint og attraktivt for flest mulig å reise miljøvennlig.

HVA SKAL BRUA HETE? Miljøpakken overlater til ordfører Jorid Jagtøyen, Melhus kommune og lokalpressen å døpe det nye byggverket.