Fortau Vestre Rosten

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
5,9 mill. kr.
Ferdigstilling:
2012

Fortau langs østsiden av Vestre Rosten fra Sivert Thonstads vei til Marcus Thranes vei, ca. 470 meter. Hensikten er sikrere skoleveg til og fra Breidablikk skole.

Miljøpakken har bevilget 5,9 millioner kroner til prosjektet.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen