Fortau Vegmesterstien

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
4 mill
Ferdigstilling:
2011/2012

Miljøpakken har bygget nytt fortau langs Vegmesterstien. Tidligere eksisterte det fortau på deler av strekningen, men det var for smalt til å kunne brøytes godt nok på vinterstid.

Prosjektet har gitt en sikrere skoleveg til Byåsen skole, og har derfor fått tilskudd fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion