Fortau Vegmesterstien

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
4 mill
Ferdigstilling:
2011/2012

Miljøpakken har bygget nytt fortau langs Vegmesterstien. Tidligere eksisterte det fortau på deler av strekningen, men det var for smalt til å kunne brøytes godt nok på vinterstid.

Prosjektet har gitt en sikrere skoleveg til Byåsen skole, og har derfor fått tilskudd fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen