Fortau Olav Duuns veg

Prosjektet bygger fortau langs hele Olav Duuns veg, fra Odd Husbys veg til Arne Garborgs veg på Byåsen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
9,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
2015

Total lengde ca. 350 meter. Det eksisterte tidligere ikke noe fortau på strekningen.

Hensikten med prosjektet er å lage en sikrere skoleveg til Dalgård skole. Strekningen er omtalt som en problemstrekning i Skolevegsrapporten fra 2007.

Reguleringsplanen ble vedtatt oktober 2012. Byggingen startet høsten 2014, og var ferdig høsten 2015. Vanskelige grunnforhold og setningsskader på bolig gjorde prosjektet krevende.

Trondheim kommune oppgraderte samtidig vann- og avløpsledninger i området.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen