Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim

250 meter gang- og sykkelveg fra «lokket» på Strindheim ned til holdeplassen på Gildheim.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig

Miljøpakken gjorde det bli trygt å gå fra øverste plan på Strindheim ned til bussholdeplassen ut av byen på Gildheim. Denne holdeplassen skulle opprinnelig ikke betjene vanlig rutebuss. Nå har det blitt flere busser som kjører Strindheimtunnelen, og dermed har det blitt flere som bruker holdeplassen. Tidligere var det lagt opp til at folk skulle gå på nordsiden av veien, krysse over Gildheimbrua, og gå tilbake til holdeplassen, noe de fleste har oppfattet som en omvei. Mange har derfor i stedet gått langs kollektivrampen, noe som har skapt farlige situasjoner.

Ferdig 2017.

 

 

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen