Fortau Havsteinbakken

Prosjektet har bygd tre meter bredt fortau i nedre del av Havsteinbakken.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2016
Status:
Ferdig
Finansiering:
4,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
2016

Strekningen går fra Breidablikkveien til Breisynvegen, til sammen ca. 150 meter.

Det var tidligere fortau bare langs deler av strekningen, men det var for smalt til å kunne brøytes godt nok på vinterstid.

Hensikten med prosjektet er å lage en sikrere skoleveg til Åsveien skole. Strekningen er omtalt som en problemstrekning i Skolevegsrapporten fra 2007.

Miljøpakken har utbedret skolevegen ved elleve skoler i perioden 2010-2016.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen