Fortau og bedre kryss Nidarvoll

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2012

Miljøpakken har gjort vegen til Nidarvoll skole tryggere. To kryss er strammet opp samtidig som fortauet  har blitt bedre.

Prosjektet omfatter kryssene mot Stubbanvegen og Dalsaunevegen, i tillegg til ca. 180 meter i Klæbuveien. Myke trafikanter har fått bedre plass på fortauet, mens vegbanen har blitt smalere. Bussholdeplassen på strekningen har fått  universell utforming.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen