Fortau og bedre kryss Nidarvoll

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2012

Miljøpakken har gjort vegen til Nidarvoll skole tryggere. To kryss er strammet opp samtidig som fortauet  har blitt bedre.

Prosjektet omfatter kryssene mot Stubbanvegen og Dalsaunevegen, i tillegg til ca. 180 meter i Klæbuveien. Myke trafikanter har fått bedre plass på fortauet, mens vegbanen har blitt smalere. Bussholdeplassen på strekningen har fått  universell utforming.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen