Fortau langs Saksvikkorsen

Miljøpakken planlegger ca. 180 m fortau mellom bussholdeplassen i Saksvikkorsen til krysset Markabygdvegen.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Uavklart
Status:
Under planlegging
Ferdigstilling:
Uavklart

Strekningen knytter gående og syklende i området til skole og idrettsanlegg, og fortauet vil også gi sikrere ferdselt for kollektivreisende.

Dette er et tiltak i et større prosjekt i Malvik for sammenhengende infrastruktur for gående og syklende som bl.a. skal bidra til økt bruk av kollektivreiser.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen