Fortau Bratsbergvegen

Miljøpakken bygger ca. 70 meter fortau på vestsiden av veien slik at flere barn får en tryggere skolevei.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trøndelag fylkeskommune
Byggestart:
2022
Status:
Pågår
Finansiering:
1,5 millioner kroner
Ferdigstilling:
2022

Fortauet kommer etter innmeldt ønske fra skolekretsen.

Relaterte artikler

Fortau langs Saksvikkorsen

Gang- og sykkelveg Sutterø, Stjørdal

Gang- og sykkelveg Høgreina