Fortau Bratsbergvegen

Miljøpakken har bygd ca. 70 meter fortau på vestsiden av veien slik at flere barn får en tryggere skolevei.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Tiltakshaver:
Trøndelag fylkeskommune
Byggestart:
2022
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,5 millioner kroner
Ferdigstilling:
2022

Fortauet kommer etter innmeldt ønske fra skolekretsen.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen