Fortau langs Bregnevegen

Miljøpakken har bygd nytt fortau langs den ene siden av Bregnevegen. Strekningen er på 550 meter.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
Juni 2016
Status:
Ferdig
Finansiering:
12 mill. kr.
Ferdigstilling:
Våren 2017

Formålet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten ved å etablere bredere fortau langs Bregnevegen fra Jonsvannsveien til Blåklokkevegen, og nytt fortau videre til Fiolsvingen.

Mange gående benytter vegen til og fra Nardo skole, idrettsplassen ved skolen, Gløshaugen, Moholt Studentby eller en av barnehagene i området. Fortauet var så smalt at det ikke var mulig å utføre tilstrekkelig vintervedlikehold. Vegen har også fått ny belysning. Deler av strekningen var så nedkjørt at det måtte bygges nytt vegfundament.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen