Kollektivfelt Jonsvannsveien

Miljøpakken bygger kollektivfelt på Moholtsletta.

Bygging av kollektivfelt i Jonsvannsveien fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Omkjøringsvegen (over Moholtsletta). Strekningen er ca 900 meter og delt inn i to deler.

Del 1 går fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Lidarende.  Strekningen er ca 200 meter.
Del 2 går fra Lidarende til Brøsetveien. Strekningen er ca 700 meter.

Målet er raskere og mer forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette er trasé for metrobusslinje 3. I tillegg kommer gode sykkelløsninger med sykkelveg med fortau og støyskjerming. Farlige kryssområder har blitt sikrere. Krysset Frode Rinnans veg/Jonsvannsveien er signalregulert.

Bygging av del 1 startet sommeren 2017.
Bygging av del 2 startet i februar 2018.
Anlegget sto for det meste ferdig sommeren 2019 i tide til oppstart for metrobuss og ny rutestruktur.

Arbeidene for hele strekningen:
* Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg
* Samle dagens to holdeplasser til en stasjon med metrobuss-standard, opprettholde to holdeplasser for annen busstrafikk samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg
* Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien

Relaterte prosjekter

Se alle treff