Kollektivfelt Jonsvannsveien

Miljøpakken bygger kollektivfelt på Moholtsletta.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2017
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca 130 mill. kr. fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2019

Miljøpakken bygget kollektivfelt i Jonsvannsveien fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Omkjøringsvegen (over Moholtsletta). Strekningen er ca 900 meter og delt inn i to deler.

Del 1 går fra Kong Øysteins veg/Dybdahls veg til Lidarende.  Strekningen er ca 200 meter.
Del 2 går fra Lidarende til Brøsetveien. Strekningen er ca 700 meter.

Målet var raskere og mer forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette er trasé for metrobusslinje 3. I tillegg kom gode sykkelløsninger med sykkelveg med fortau og støyskjerming. Farlige kryssområder har blitt sikrere. Krysset Frode Rinnans veg/Jonsvannsveien er signalregulert.

Anlegget sto for det meste ferdig sommeren 2019 i tide til oppstart for metrobuss og ny rutestruktur.

Arbeidene for hele strekningen:
* Kollektivfelt inn mot kryss med Dybdahls veg
* Samle dagens to holdeplasser til en stasjon med metrobuss-standard, opprettholde to holdeplasser for annen busstrafikk samt utbedring av kryss mot Frode Rinnans veg
* Kollektivfelt inn mot rundkjøring ved Brøsetveien

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)